Vaše zdravie, Vaše šťastie ...

Vyhľadávanie

ÚVODNÉ ZAMYSLENIE

18.11.2010 01:40

ÚVODNÉ ZAMYSLENIE

Časy, keď sme žili v harmónii s prírodou a v dokonalom zdraví, sú už minulosťou. Teraz platíme daň za výdobytky  civilizácie civilizačnými chorobami. Psychosomatické ochorenia nám pripomínajú, že okrem tela máme aj dušu a ducha.

 

Ako sa znovu dostať do harmónie?

Túto otázku si kladú ľudia na Západe aj na Východe. Západní vedci získavajú poznatky cez experimenty, východní mystici cez mimozmyslové poznanie, cez meditáciu. Západ hľadal elementy, Východ nachádzal celistvosť. V západnej medicíne máme stále viac špecialistov, na Východe hlásajú holistický prístup, teda berú človeka ako celok. Vo fyzike už dospeli vedci zo Západu aj z Východu k rovnakým výsledkom poznania. Kozmickú energiu, ktorá naplňuje galaxie a vesmíry pomenovali: energia nulového bodu.

Číňania ju už pred tisícročiami pomenovali TAO. Tak isto každé náboženstvo dávalo stvoriteľovi meno.

Energia nulového bodu má tri znaky :

-          je všadeprítomná

-          je nekonečne inteligentná

-          je nevyčerpateľná

 

Táto energia sa šíri rýchlejšie ako svetlo. Beztvará energia nulového bodu sa zhusťuje do častíc, ktoré sú tiež rýchlejšie ako svetlo, ale sú schopné prijímať tvar. V USA častice pomenovali tachyony, v Rusku leptony.

Pre názornosť, príklad: oceán je ako nulový bod a kvapka vody ako tachyon (lepton). Kvapka má už tvar a pritom vlastnosti oceánu. Tachyon (lepton) existuje na rozhraní hmoty a energie.   

    Tachyonovú energiu využívali už v starom Egypte. Koncom 19. storočia využíval túto energiu Nikola Tesla v podobe fialových kartičiek. Dnes sa z Ameriky šíria tachyonové materiály vyvinuté v spolupráci MUDr. Gabriela Cousena a Richarda Wagnera. Títo vedci prinášajú spojenie západnej vedy a duchovného poznania Východu do harmonického celku. Svoje poznatky a výsledky publikujú v knihe ,,Energia tachyonu“. Táto energia nemá frekvenciu, ale má informácie ku všetkým frekvenciám, je nekonečne inteligentná. Harmonizuje energiu v našom organizme. Prúdeniu energie napomáha keď sme uvoľnení, naplnení pokojom, láskou, radosťou, dobroprajnosťou. Naopak, všetky negatívne myšlienky a city (strach, nenávisť, závisť, pýcha) spôsobujú blokády a narušujú prirodzený tok energie a vtedy ani tachyonizované pomôcky nemôžu robiť zázraky.

Späť

© 2010 Všetky práva vyhradené.

PageRank ikona zdarma