Vaše zdravie, Vaše šťastie ...

Vyhľadávanie

Základné zásady použitia

Na harmonizovanie bez závažných problémov stačí držať kartu medzi dlaňami 5-10min 1-2 krát denne. Pri bolestiach a poruchách pohybového aparátu(kĺby, chrbtica) prikladáme kartu priamo na postihnuté miesto. Tak isto priamo prikladáme kartu pri poranení, zlomeninách, kožných problémoch, pri popáleninách a pod.

Vnútorné orgány harmonizujeme cez čakry. Čakry sú často zablokované a to spôsobuje nedostatok energie na dráhach jednotlivých orgánov. Harmonizáciu začíname od najnižšej čakry. Používame buď pohľadnicovú kartu, alebo tvarové karty. Treba si uvedomiť, že tvarové karty majú intenzívnejšie vyžarovanie. Prívesky majú jednu stranu tienenú a slúžia hlavne na ochranu. Pravidelnou harmonizáciou pomocou kariet sa zvýšia naše vibrácie, budeme citlivejší a vnímavejší. Pri používaní karát nebráňme sa experimentovaniu, nechajme sa viesť intuíciou, nie rozumom.


 • Pokiaľ máme posteľ v geoanomálnej zóne, môže byť karta v noci pod posteľou.
 • Niektorým ľuďom navodzuje stav relaxu, dobrý spánok (v noci pod hlavou) iných môže rušiť pri spaní. Všetko treba odskúšať.
 • Pri chronických bolestiach chrbtice, bedrových kĺbov, kolien sa pravidelným prikladaním bolesti zmiernia.
 • Karta pomáha aj zvieratkám a rastlinám.
 • Vodu v sklenenej fľaši môžeme položiť na kartu a voda nadobudne energiu.
 • Kamienky, či už drahé alebo len z prírody zvýšia svoje energetické vyžarovanie, keď ich vystavíme pôsobeniu karty.
 • Pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami môžu kartu tiež používať, ale s vedomím, že karta účinkuje rýchle. Dĺžka (čas) aplikácie si musia odskúšať podľa pocitov.
 • Pacienti s kardiostimulátorom používajú len pod vedením liečiteľa.
 • Často zaznieva otázka, či sa karta môže vybiť a či ju treba nabíjať. Karta je ako anténa (nie batéria), energiu prijíma stále a odovzdáva ju v takej frekvencii akú si porucha v našom energetickom systéme vyžaduje. Keď už sme kartou naladení, prestávame pociťovať rozdiel a zdá sa nám, že karta neúčinkuje, je vybitá. Spravme si z karty občasného pomocníka, ale nie drogu. Porovnajme svoje pocity, keď sme plní radosti a keď nás dusí žiaľ. Stav nášho cítenia rozhoduje o tom, či sme supravodiče alebo blokátori prúdenia energie. Vo vesmíre je nekonečné množstvo energie nulového bodu. Nulový bod nahraďme menom stvoriteľa, v ktorého veríme a cez  preciťovanie lásky sa otvorme tomuto nekonečnému zdroju energie, informácií a sily.
 • Karta je uložená v papierovom púzdre s kovovou fóliou, ktorá neprepúšťa vyžarovanie. Zároveň je to ochrana pre slnečným žiarením, ktoré poškodzuje farbu karty.
 • Kartu odkladajte do puzdra vždy, keď ju nepoužívate.
 • Kartu môže používať celá rodina. Môže a nemusí sa oplachovať pod studenou vodou.

 

Toto sú naše postrehy a poznatky, ale to či energetické karty a harmonizátory budete používať, to je VAŠA OSOBNÁ VÔĽA A VOĽBA. Tu dostávate len informáciu.

 

Naše životné skúsenosti nás doviedli k poznaniu, že existujú „mladí starci“ a „starí mladíci“.

 

Skoré uzdravenie a elán do života praje                              

                                                                                                                                                         Energia a Zdravie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

PageRank ikona zdarma